Cartref | Cyllid busnes | Yn tyfu busnes

Ydych chi'n awyddus i brynu busnes?

Cyllid ar gyfer ystod o olyniaeth busnes.

 

 

Pam Cyllid Cymru?

 

  • Mae Cyllid Cymru wedi helpu dros 90 o fusnesau i sicrhau cyllid olyniaeth
  • Mae cymorth ar gael ar gyfer pob math o brynwyr
  • Cynigir ystod lawn o opsiynau olyniaeth

 


 

I bwy mae olyniaeth busnes yn addas?

Mae olyniaeth busnes yn addas ar gyfer unrhyw ddarpar brynwr sy'n awyddus i gaffael busnes sefydledig.

Prynwyr mewnol

  • Rheolwr yn chwilio am yr her fawr nesaf
  • Tîm rheoli sydd eisiau mynd â'r cwmni i'r lefel nesaf
  • Gweithlu sy'n awyddus i ddiogelu ei ddyfodol

Prynwyr allanol

  • Entrepreneuriaid sy'n awyddus i gaffael eu busnes nesaf
  • Busnesau sy'n awyddus i brynu un o'u cystadleuwyr

 


 

Beth yw eich opsiynau?

Drwy'r cronfeydd rydym yn eu rheoli a'r banciau a'r buddsoddwyr rydym yn gweithio gyda nhw, gall Cyllid Cymru gefnogi ystod lawn o opsiynau sefyllfaoedd olyniaeth.

Ymysg yr enghreifftiau cyffredin mae:

Rheolwyr Mewnol yn Prynu'r Cwmni

Lle mae tîm rheoli presennol neu weithlu yn prynu busnes gan ei berchnogion

Rheolwyr Allanol yn Prynu'r Cwmni

Lle mae tîm rheoli yn prynu holl gyfranddaliadau neu asedau busnes arall

 

I gael rhestr lawn o'r mathau o drefniadau olyniaeth busnes yr ydym yn eu cefnogi gweler ein taflen olyniaeth y gallwch ei lawrlwytho.

 

     
Finance Wales - Types of succession
   

Cyllid Cymru - Mathau o olyniaeth

   

 


 

Beth nesaf?

Gall Cyllid Cymru gefnogi ystod lawn o opsiynau olyniaeth busnes. I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwn helpu, cysylltwch â ni.

 


 

 

Enw busnes *
* Rhowch eich enw busnes
Enw cyntaf *
* Rhowch eich enw cyntaf
Ffôn *
* Rhowch eich rhif ffôn
Natur y busnes
Swm y buddsoddiad
A oes gennych gynllun busnes?
Cysylltwch â fi drwy *
* Dewiswch opsiwn
Iaith *
* Dewiswch opsiwn
Cod Post *
* Rhowch eich cod post
Enw olaf *
* Rhowch eich enw olaf
E-bost *
* Rhowch eich e-bost
Y flwyddyn y dechreuwyd masnachu
Math o fuddsoddiad
Sut wnaethoch chi glywed am Cyllid Cymru? *
* Dewiswch opsiwn
Eich neges