Cartref | Cyllid busnes | Cyllid Contract

Cyllid tymor byr

Os yw eich busnes yn tyfu, mae'n debygol o fod yn ennill contractau newydd. Gallwn ddarparu buddsoddiad tymor byr i helpu i gyflawni'r contractau hyn.

 

pro steel

Yr oedd y cyllid tymor byr y cawsom ni fynediad ato drwy gyfrwng Cyllid Cymru yn cyd-fynd yn union gyda beth yr oeddem yn chwilio amdano ac yn awr rydym mewn sefyllfa gref iawn yn nhermau prosiectau seilwaith mawr sydd ar y gweill.

Pro Steel EngineeringCyllid prosiect tymor-byr

 

Cyllid ar gyfer contractau

Gallwn deilwra pecynnau buddsoddi tymor byr i helpu gyda chostau cyflawni contract, fel:

  • Llif arian ar gyfer prosiectau
  • Prynu cydrannau / stoc
  • Gwasanaethau proffesiynol
  • Cyfarpar, offer neu beirianwaith newydd
  • Trefniant sengl/untro ar gyfer cyllido dyle

Fe wnawn ni weithio gyda banciau a chyllidwyr eraill hefyd.

 


 

Astudiaeth achos:

Pro Steel Engineering

Drwy ddefnyddio cyllid tymor byr o Gronfa Twf Cyfalaf Cymru, fe lwyddodd Pro Steel Engineering i ennill a chyflawni prosiect proffil uchel contract cryfhau ac ailfodelu ar gyfer Stadiwm Parc Olympaidd y Frenhines Elizabeth yn Llundain.

Gwyliwch eu fideo >
 

 

 

 


 

Meini prawf buddsoddi

Sylwer os gwelwch yn dda, er mwyn cael eich ystyried am fuddsoddiad bydd angen i chi:

  • Fod yn seiliedig yng Nghymru neu fod yn barod i ail-leoli
  • Ddarparu cynllun busnes
  • Lenwi ffurflen gais yn darparu’r ddogfennaeth gefnogol

 

Be’ nesaf?

Os oes gennych ddiddordeb mewn benthyciad busnes tymor byr i gefnogi contract cwblhewch ein ffurflen 'cysylltu â ni' er mwyn i aelod o'r tîm gysylltu yn ôl i drafod eich cais.

 

 

Enw busnes *
* Rhowch eich enw busnes
Enw cyntaf *
* Rhowch eich enw cyntaf
Ffôn *
* Rhowch eich rhif ffôn
Natur y busnes
Swm y buddsoddiad
A oes gennych gynllun busnes?
Cysylltwch â fi drwy *
* Dewiswch opsiwn
Iaith *
* Dewiswch opsiwn
Cod Post *
* Rhowch eich cod post
Enw olaf *
* Rhowch eich enw olaf
E-bost *
* Rhowch eich e-bost
Y flwyddyn y dechreuwyd masnachu
Math o fuddsoddiad
Sut wnaethoch chi glywed am Cyllid Cymru? *
* Dewiswch opsiwn
Eich neges