• banner

  Micros mawreddog!

  Benthyciadau ar gyfer twf micro fusnes


  Benthyciadau busnes ar gael o £1k - £100k i helpu i wneud eich busnes micro yn un mawreddog!

  Darllen mwy

 • banner

  Yn prynu busnes?

  Cyllid masnachol o hyd at £3 miliwn ar gael ar gyfer olyniae


  Gall Cyllid Cymru gefnogi timau rheoli uchelgeisiol a pherchnogion busnes gyda chyllid olyniaeth hyd at £3 miliwn. Darllen mwy

 • banner

  Mentrau technoleg

  Buddsoddi mewn busnesau arloesol


  Nawr, gall Cyllid Cymru gefnogi mentrau technoleg o Gronfa Sbarduno Technoleg Cymru yn ogystal â Gronfa Fuddsoddi mewn Mentrau Technoleg Cymru.
  Darllen mwy

 • banner

  Cefnogi busnesau bach

  Micro fenthyciadau ar gyfer amrywiaeth o anghenion


  Micro fuddsoddiadau hyblyg rhwng £1,000 a £50,000 yn cynorthwyo eich cynllun fusnes.
  Darlen mwy

 • banner

  Buddsoddiadau hyblyg

  Pecynnau ecwiti a dyledion


  Gallwn greu pecynnau buddsoddi hyblyg o hyd at £2 filiwn i gefnogi’r gwaith o ehangu busnesau a rheoli olyniaeth. Gallwn hefyd ddarparu buddsoddiad dilynol.

  Darllen mwy

 • banner

  Fideos

  Edrychwch ar rai o’r busnesau rydym wedi eu helpu yn ddiweddar.


  Edrychwch ar ein fideos astudiaethau achos a gweld sut mae’r gwahanol gronfeydd a gynigiwn wedi helpu nifer o wahanol fusnesau yng Nghymru i dyfu.
  Darllenwch fwy

Sicrhau buddsoddiad ar gyfer eich busnes

Mae Cyllid Cymru yn cynnig buddsoddiadau twf masnachol i BBaCh yng Nghymru rhwng £1,000 a £3 filiwn. Rydym yn buddsoddi mewn busnesau newydd, busnesau ifanc a busnesau sefydledig.

Ddewis eich anghenion ariannu
<-- survey end -->