Cartref | Pobl | Buddsoddiadau newydd

Buddsoddiadau newydd

Cyfarfod y tîm

Bydd ein tîm buddsoddiadau newydd ymroddedig yn gweithio gyda chi i'ch helpu i gael y math cywir o gyllid sydd ei angen arnoch i dyfu eich busnes. Mae'n arbenigo mewn creu pecynnau sydd wedi'u teilwra'n benodol i ddiwallu anghenion busnesau unigol.